Særeje – her får du alt den information, som du hvad bør vide om det 

Hvad er særeje? Det tænker du helt sikkert, for den kan være svært at vide, hvad det indebærer. Her forsørger jeg, at forklare dig det mest væsentlige inden for Særeje. Særeje giver ægtefæller mulighed for at indgå forhåndsaftaler, om hvordan deres formuer skal fordeles ved skilsmisse og død. Reglerne om særeje fremgår af Lov om ægtefællers økonomiske forhold og altså som udgangspunkt, så hvis du og din partner blev gift, så ville i have en delingsformue, hvilket indebærer at i ville dele ejendele ligeligt, hvis i f.eks. bliver skilt, eller hvis der indtræder dødsfald. Men dette kan løses hvis man f.eks. aktivt tager et valg i jeres forhold om at oprette særeje. Særeje betyder, at dén del af formuen der er gjort til særeje, bliver upåvirket af ægteskabets opløsning eller hvis en af jer går bort. 

Der findes flere forskellige typer af særeje, blandt dem er: 

  • skilsmissesæreje
  • fuldstændigt særeje
  • kombinationssæreje.

Til ovenstående særejeformer, kan man så oprette følgende:

  • genstandssæreje
  • erhvervelsessæreje
  • brøkdelssæreje
  • sumsæreje
  • sumdeling.

Hvis du og din partner f.eks. sørger for at få det som vi kalder for skilsmissesæreje. Så beholder, i hvad i  ejer, hvis i bliver skilt, men hvis én af jer dør, er der automatisk delingsformue. Dette er f.eks. en god idé hvis den af jer, som lever længst får mulighed for at vælge uskiftet bo.

Man kan også vælge at få fuldstændig særeje, som betyder at der er særeje under ægteskabet ved skilsmisse og ved død, uanset hvem af jer, som f.eks. dør først. Her får i mulighed for at beholde hvad i hver især ejer, uanset hvad. Konsekvensen er dog her, frem for ved skilsmissesæreje, at den længstlevende ægtefælle ikke får muligheden for at vælge uskiftet bo. Der er også 

Hvorvidt konsekvenserne ved fuldstændigt særeje er en fordel eller ulempe, vil afhænge af, hvilke ønsker man har i et ægteskab. Det er derfor en rigtig god idé at sætte sig ned, og tale med sin partner om ønsker for fremtiden, og jeres forventninger til hinanden. Få talt det hele igennem og hvis i vælger at indgå i en særeje aftale, så husk at læs meget grundigt op, på hvad det indebærer og husk at i begge skal være indforstået med det. Kontrakten skal således kunne læses og forstås af jer begge, så i bør få den oversat, hvis i begge ikke taler dansk. Fuldstændigt særeje bør ikke være løsningen f.eks. hvis man vil tilgodese den længstlevende ægtefælle. Så er det nok kombinationseje i bør vælge sammen.